010 419 4166

Taxiopleiding

De overheid wil een zekere basiskwaliteit van het product ‘taxi’ garanderen voor de consument. Hiervoor is een diploma verplicht gesteld. U kunt het chauffeursdiploma taxi halen door te slagen voor twee examens. Het diploma toont aan dat u aan de eisen voor basiskwalificatie voldoet. Zonder diploma mag u het beroep niet uitoefenen.

 

Voor wie?

 

Kandidaten in het bezit van een rijbewijs B die willen gaan werken als taxichauffeur. Er zijn twee mogelijkheden waaruit men kan kiezen:

 

·        Beperkte chauffeurskaart (contract vervoer)

·        Volledige Chauffeurskaart

 

Met een volledige Chauffeurskaart heeft u in het taxivervoer geen beperkingen ten aanzien van de werkzaamheden als taxichauffeur. Met de aantekening contract mag u slechts een beperkt aantal werkzaamheden doen als taxichauffeur zoals bijvoorbeeld het vervoer van leerlingen of gehandicapten, met dien verstande dat er sprake is van de volgende punten:

 

·        vaste routes

·        vaste tijden

·        vaste klanten/passagiers

·        geen financiële handelingen verrichten in de taxi

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

 

Het is raadzaam alvorens de start van de opleiding te registreren bij de KIWA Register voor de aanvraag van de taxi-pas. Voor registratie bij Kiwa Register (Aanvraagset). LINK

 

Na de registratie krijgt u binnen een aantal dagen een envelop van de KIWA Register thuis gestuurd met daarin de nodige aanvraag papieren. U moet ook medisch gekeurd worden bij een ARBO arts en u dient een VOG (verklaring omtrent het gedrag) aan te vragen bij de gemeente. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De theorie leert u zelfstandig uit een boek en examentrainingen (7 uur) via internet en de praktijk bestaat uit minimaal 3x 2 uur les.

 

In de theorie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

·        Administratie en documenten

·        Wet- en regelgeving

·        Ritvoorbereiding en ritprijs

·        Verantwoorde en veilige verkeersdeelname

·        Optreden bij verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten

·        Communicatie

·        Klantgerichtheid en beroepshouding

·        Conflictsituaties en eigen gedrag

·        Handelen bij agressie

·        Klachtenprocedures

·        Topografische kennis van Nederland

 

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen elk met drie antwoordmogelijkheden waaruit u moet kiezen. U dient er minimaal 32 goed te hebben om geslaagd te zijn. Een positieve uitslag is 1 jaar geldig. Binnen die tijd moet u ook uw praktijk behalen. Een positieve praktijkuitslag is ook een jaar geldig.

 

Het praktijkexamen bestaat uit drie opdrachten. De eerste opdracht bestaat uit het rijden naar een locatie, waarbij de kandidaat zich van te voren mag oriënteren. D.m.v. een stratenboek mag men zich oriënteren welke route het snelste of kortste is.Tijdens deze rit mag er geen gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen, zoals navigatie of stratenboek. Er zijn 5 vastgestelde locaties waaruit de examinator gaat kiezen.

 

De tweede opdracht bestaat wederom uit het rijden naar een locatie. Dit keer wordt er een willekeurige locatie gekozen om naar toe te rijden. Nu mag wel er gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen , zoals stratenboek en/of navigatie.

 

De derde opdracht is op aanwijzing van de examinator terugrijden naar de examenlocatie.

 

Tussentijds kunnen er theoretische vragen gesteld worden die betrekking hebben op afhandeling van: 

 

·        Storingen

·        Schade

·        invullen van schadeformulier

·        Hoe te handelen bij ongelukken (PAMAN principe)

·        Etc..

 

De punten waar verder op gelet wordt zijn:

 

·        Klantgerichtheid (sociale vaardigheden)

·        Controle en kennis van het voertuig

·        Wet- en regelgeving

·        Rijvaardigheid (vlot, veilig, comfortabel, milieuvriendelijk, brandstof besparend)

·        Kennis en toepassing van de taxi tariefstructuur

 

 

 

 !!!!! AANBIEDING !!!!!

TOTAALOPLEIDING CHAUFFEURSPAS TAXI

 

NU €899,00 (incl.BTW)

 

Deze opleiding bestaat uit:

-      Leerboek

-      Inlogcode voor online examen trainingen

-      6 uur praktijklessen (incl auto)

-      Theorie (TVT) examen

-      Praktijk (TVP) examen (incl auto, volledige chauffeurskaart)

-   Administratiekosten

 

šššššššššššššššššššššššššššš

 

Tarieven:

Theorie

 

Pakket prijs incl. examen, leerboek en 7 uur examentraining via internet

€ 194,00

Examen

€ 105,00

Leerboeken incl. 7 uur examentraining

€ 89,00

  

Praktijk

 

Lesprijs (60 minuten)

€   70,00

Examen (volledige chauffeurskaart TVP)

€ 339,00

Administratiekosten eenmalig

€   10,00

  

Bijkomende kosten

 

Verklaring goed gedrag (bij gemeente)

€   41,35

Medische keuring

€   95,00

Aanvraag chauffeurskaart (KIWA)

€ 143,99 (€ 209,33 LWT)

 

Prijzen inclusief 21% BTW

 

Let op:

Bij annulering vanaf 14 werkdagen voor aanvang van de klassikale/praktijkcursus zijn wij genoodzaakt 50% door te berekenen.

Bij annulering vanaf 7 werkdagen voor aanvang van de klassikale/praktijkcursus zijn wij genoodzaakt 100% door te berekenen.

Wijzigingen:  €50,00 administratiekosten

 

 

 

 Klik hier om prijzen te printen in PDF bestand

 

 

Copyright © 2018 Blad Rijopleidingen