010 419 4166

Subsidies

Blad Rijopleidingen voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. OP grond daarvan heeft VTL ons het certificaat “Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek” verstrekt. Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

 

 

Copyright © 2018 Blad Rijopleidingen