010 419 4166

Motor rijbewijs

MOTORRIJBEWIJS CATEGORIE A

 

 

Twijfel je nog of motorrijden iets voor jouw is?

Boek dan nu eenmalig 3 PROEFLESSEN voor SLECHTS €100,=

 

 

Tarieven per 1 augustus 2022

 

Lesprijs (60 minuten)

€   47,50

Administratiekosten eenmalig

€   10,00

10 lessen pakket

€ 450,00

Examen deel 1 (AVB)

€ 149,00

Examen deel 2 (AVD)

€ 265,00

Theorie- examen

€   52,50

Leerboek met internet examentraining

€   52,50

Leerboek

€   29,50

USB STICK examen training

€   29,50

Helmmuts

€   12,50

Oortje

€   12,50

 

Prijzen inclusief BTW.

 

Ook is het mogelijk om een pakket op maat voor je te maken, bel 010 4194166 en vraag naar de mogelijkheden.

 

Locatie: Bree 45 Rotterdam

 

Bekijk ook onze webshop voor meer leermiddelen

 

Print hier prijzen in PDF bestand

 

 

Vanaf 31 december 2013 zijn er verschillende categorieën motorrijbewijzen:

 

A1: maximaal 125 cc en maximaal vermogen van 11kw, vermogen/gewichtsverhouding  van minder dan 0,1kw per kg massa.

A2: vermogen van ten hoogste 35kw, vermogen/gewichtsverhouding van minder dan    0,2kw per kg massa.

A-code 80 : driewielig motorrijtuig vanaf 15kw, A1 plus A2 categorie

A  : onbeperkt.

 

De categorie waarmee u mag lessen en examen mee mag doen is afhankelijk van uw leeftijd.

 

Bent u 17 jaar? Dan mag u gaan lessen met de categorie A1, u doet dan alle onderdelen voor het halen van uw rijbewijs. (AVB-A1, theorie examen, AVD-A1).

 

Bent u 18 jaar? Dan mag u examen gaan doen voor de categorie A1.

 

Bent u 19 jaar? Dan mag u gaan lessen voor de categorie A2, mits u in het bezit bent van rijbewijs categorie A1.

 

Bent u 20 jaar? Dan mag u aanvullend AVD doen voor de categorie A2, mits u 2 jaar in het bezit bent van een rijbewijs A1.

Indien u nog geen A1 rijbewijs heeft mag u beginnen met lessen voor de categorie A2, u doet dan alle onderdelen voor het halen van uw rijbewijs. (AVB-A2, theorie examen, AVD-A2).

 

Bent u 21 jaar? De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit.

Als de code vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. Doe je dat niet, dan vervalt de code 80 pas als je 24 bent.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden.
- Daarvoor heb je rijbewijs A nodig.
- Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen   voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD).
- Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen.
- Voor het praktijkexamen AVB moet je geslaagd zijn voor het motortheorie-examen of in bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
- Voor het praktijkexamen AVD moet je eerst geslaagd zijn voor het motortheorie-examen.
- Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen.

Voorbeelden
Ter verduidelijking, hierbij twee voorbeelden van het halen van het A-rijbewijs als je al in het bezit bent van het A2-rijbewijs.

1. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Je haalt vervolgens op je 21e het A-rijbewijs (zware categorie). Je krijgt dan code 80 op je rijbewijs vermeld. Op het moment dat je in dit geval twee jaar het A2-rijbewijs bezit, dus op je 22e, vervalt code 80. Je moet dan wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente.

2. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Als je het A2-rijbewijs twee jaar bezit, haal je het A-rijbewijs (zware categorie) via het getrapte traject. Je krijgt dan geen code 80 op je rijbewijs vermeld.

 

Bent u 22 jaar? Dan mag u beginnen met lessen voor de categorie A, mits u 2 jaar in het bezit bent van rijbewijs A2, u doet dan een aanvullend examen AVD.

U heeft nog niets, dan mag u wel lessen en examen doen voor de categorie A met code 80.

 

Bent u 24 jaar? Dan mag u beginnen met lessen voor de categorie A.

 

 

AVB                     = voertuigbeheersing. (bijzondere verrichtingen)

AVD                     = verkeersdeelneming. (rijden door het verkeer)

Aanvullend AVD  = verkeersdeelneming met 2 bijzondere manoeuvres, de examinator kan kiezen uit de omkeeropdracht, parkeeropdracht, wegrijden uit parkeervak, stapvoets rijden.

 

Tijdens het AVD examen dient u in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat categorie A, (anderhalf jaar geldig) en een voldoende uitslag AVB examen.(1 jaar geldig)

Tijdens het lessen moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat categorie A, tenzij je in het bezit bent van een geldig (Nederlands) rijbewijs categorie B.

 

NB: 4-12-2017

 

Leerlingen die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt en niet in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat of A2-rijbewijs, mogen niet lessen op een motor voor de categorie A (code 80). Een geldig B-rijbewijs volstaat niet voor deze leerlingen. Dit is het gevolg van een ‘onvolledige wijziging’ in het Regelement Rijbewijzen. Een geldig B-rijbewijs volstaat echter wel wanneer deze leerling opgaat voor het AVB-examen.

Een geldig B-rijbewijs volstond voorheen voor elke categorie motorrijles. Leerlingen kunnen momenteel wél rijles volgen voor de categorie A1, A2 en A (A indien de leerling minstens 24 jaar is) als zij in het bezit zijn van een geldig B-rijbewijs. Sinds de wetswijziging volstaat het B-rijbewijs alleen niet voor leerlingen van 21 tot en met 23 jaar die rijonderricht krijgen voor de categorie A. Deze groep moet in het bezit zijn van het theoriecertificaat om rijles te volgen voor het onbeperkte motorrijbewijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Blad Rijopleidingen