010 419 4166

Nascholing code 95 Rotterdam

Nascholing code 95 Rotterdam 

Vrijstelling

Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn.

 

Er is ook een aantal beroepen, zoals brandweerlieden en politiemensen, dat vrijgesteld is van de eis van een geldige code 95. U vindt de vrijstellingen op de website van ILT (voorheen IVW), voor vrachtwagenchauffeurs en voor buschauffeurs.

 

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent in Rotterdam.

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst .

Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.

 

Europese Richtlijn Nascholing

Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

 

Nascholing Code 95 Dordrecht
De code 95 bestaat uit twee onderdelen:

Hoe word ik beroepschauffeur: Basiskwalificatie (code 95 halen)

Hoe blijf ik beroepschauffeur: Nascholing (code 95 houden)

 


CCV verwacht dat u op de hoogte bent van de voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs. Indien de gemeente besluit geen rijbewijs af te geven, of u wordt medisch niet geschikt geacht, kan CCV nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten die u hebt gemaakt voor het behalen van een theorie- en/of praktijkexamen

 

 

Copyright © 2018 Blad Rijopleidingen